TEDARİKÇİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI
Ad-Soyad:
TC. Kimlik No:
Adres:
Telefon:
E-Posta Adresi:

ALICI 
Firma İsmi: ( KUBBELİ ÇARŞI ) - Metek İnşaat Turizm ve Yapı Malzemeleri Tic. San. Ltd. Şti
Adres: Mahmutpaşa Mah. Karamürsel Cad. Gül Sok. No:11 Kullar İzmit KOCAELİ
Telefon: 0505 103 66 99 / 0212 548 22 80
E-Posta: kubbelicarsi@kubbelicarsi.com

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşmenin konusunu; ( KUBBELİ ÇARŞI ) - Metek İnşaat Turizm ve Yapı Malzemeleri Tic ve San Ltd Şti'nin, (…….Satıcı………..)'ya ait aşağıda detayları bulunan ürünün/ürünlerin mesafeli satın alınmasına yönelik, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. 

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI
(…….Satıcı………..)’nın verdiği ürün fiyatları ve bilgileri güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

Sipariş Referans No:
Ürün Adı ve Detayları:
Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli:
Kargo Ücreti:
Kargo Dahil Toplam Ürün Bedeli:
Kargo Teslimat Adresi:

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme,
Satıcı tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda kubbelicarsi@kubbelicarsi.com adresine onayını bildirmesi sureti ile akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş olup, muteakiben Alıcı ürünün/ürünlerin bedelini (…….Satıcı………)’nın hesabına havale yapacaktır.

Ürünün/ürünlerin teslimi, bedelinin ödenmesinden sonra, Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu ürünün/ürünlerin, Alıcı'ya veya Alıcı’nın Satıcı’ya bildireceği adrese teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün/ürünler, Alıcı'nın Satıcı’ya bildirimde bulunduğu adrese gönderilmek üzere kargo firmasına teslim edilecektir.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Ürünün/ürünlerin teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Satıcı'ya aittir.

Ürünün/ürünlerin kargo firmasına teslimatı; Satıcı'ya yapılan ödemenin gerçekleşmesinden sonra en geç 2 (İki) gün içinde kargo firmasına Satıcı tarafından yapılır.

MADDE 6 - SATCININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve bilinmesi gereken diğer bilgileri Alıcı’ya vermekle yükümlüdür.

Satıcı ürünü kargoya vermeden önce zarar görmeyecek şekilde paketlenmesiyle yükümlüdür.

Satıcı, Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI
Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı ürünü/ürünleri, teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı'ya ait yukarıda belirtilen iletişim kanalları ile gönderilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü/ürünleri Satıcı'ya geri gönderir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 2 (İki) gün içerisinde ürünün/ürünlerin bedeli, Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir.

MADDE 8 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Cayma hakkı Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde kullanılamaz.

MADDE 9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Ürün veya Ürünleri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 10 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Satıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Alıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, Alıcı’nın veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11 - YÜRÜRLÜK
11 (onbir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, .…../….../..…….. tarihinde, Satıcı tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda kubbelicarsi@kubbelicarsi.com adresine onayını bildirmesi sureti ile akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.  

 


SATICI                                                                                           ALICI

Ad:                                                                      Metek İnşaat Turizm ve Yapı Mal. Tic San Ltd Şti

Soyad:                                                                                www.kubbelicarsi.com

İmza:                                                                                         Kaşe / İmza

 


Karşılaştır 0

Ürün mevcut değiil

Belirtilecek Kargo
0,00 TL Toplam

Ödeme yap